18.6.2024

Wieprzowina świetnym źródłem energii.

Wyroby z wieprzowiny najwyższej jakości które otrzymują podróżujący są doskonałym sposobem na odzyskanie energii po meczącej podróży.

Aktualności

Naszym celem jest dotarcie do uczestników łańcucha transportu międzymiastowego, w szczególności do ludzi podróżujących w celach wypoczynkowych, co tygodniowych dojazdów do pracy, szkoły, rodziny. Jest to szeroka część dorosłego społeczeństwa przemieszczająca się transportem publicznym. Konsumenci poszukują produktów wysokiej jakości, często certyfikowanych. Reprezentują styl życia skupiający się na zdrowiu i sprawności psychofizycznej i dbałość o środowisko, który nie narusza równowagi ekosystemowej i społecznej sprawiedliwości. Projekt ma na celu bezpośrednie dotarcie z informacjami do 18 000 pasażerów, zwiększenie wiedzy konsumentów na temat walorów odżywczych polskiej wieprzowiny oraz jej systemów jakości. Celem projektu jest również zachęcanie do częstego spożywania polskiej wieprzowiny, obalenie wielu mitów związanych z mięsem wieprzowym oraz krzewienie patriotyzmu konsumenckiego. Ponad to zwiększenie wiedzy konsumentów na temat walorów odżywczych i prozdrowotnych polskiej wieprzowiny i jej przetworów w zrównoważonej diecie i zwiększenie zainteresowania polskimi przetworami wieprzowymi. Zostaną przeprowadzone również pomiary w zakresie: • zadowolenia pasażerów z kampanii• wiedzy pasażerów• zainteresowania produktami wieprzowymi.
Polacy cenią świeżą, zdrową, naturalną, pochodzącą z pewnego źródła żywność.
34% Polaków zwraca uwagę na żywność oznaczoną certyfikatem. Przestają być obojętne takie aspekty jak: sposób uprawy roślin, chowu, żywienia i uboju zwierząt itp.

Polska wieprzowina najlepiej smakuje w podróży

Życzymy smacznego i przyjemnej podróży!

Wieprzowinę Polską w Podróży Przekąskę, możesz skosztować w autokarach firmy "MIŚ" na linii Podkarpacie - Warszawa, a także w ofercie firmy TravelPL na linii Podkarpacie - Śląsk.

Wieprzowina Polska - w Podróży Przekąska objęta jest
Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products)

 • obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego
  w ramach koncepcji „ od pola do stołu”;
 • buduje wiarygodność uczestników łańcucha żywnościowego
  w oczach konsumenta;
 • jest otwarty na nowych partnerów – każdy, kto spełni określone
  normy, może do niego przystąpić;
 • jest certyfikowany przez niezależne jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • normalizuje całą drogę, jaką żywność przebywa
  od rolnika aż do konsumenta;
 • obejmuje procedury gwarantujące bezpieczeństwo oraz wyższą jakość żywności ze znakiem QAFP.

Kontakt